Helpen gedragscodes tegen ontgroeningsexcessen? (De Groene Amsterdammer)

Studentenverenigingen doen hun best om ontsporingen tijdens ontgroeningen te voorkomen. Maar houden disputen zich ook aan de nieuwe regels? Gelekte informatie laat zien hoe gangbaar vernederingen nog zijn. Ook bij niet-corporale verenigingen.