In verzet tegen Geert Wilders (de Correspondent)

Illustratie bij een artikel over de groeiende invloed van Geert Wilders, en de tweedeling tussen rechts en links.

Vanuit een ‘Henk en Ingrid’ perspectief heb ik de werveldwind van de politiek weergegeven, waar je door de bomen het bos niet meer kunt zien.

Artikel