Het Ruigoord Manifestival

Identiteit van Het Ruigoord Manifestival 2016&2017

Ruigoord is een magisch dorp. Een plek als deze geeft Amsterdam het creatieve en spirituele tegengewicht. Om Ruigoord te vieren, te eren en voor toekomstige generaties te behouden wordt dit festival georganiseerd.

De identiteit bestaat uit een speels, kleurrijk karakter die vanuit de plattegrond is opgebouwd. Hierop worden alle deelnemende partijen en podia weergegeven.

www.ruigoordmanifestival.nl